Фестивален бюлетин

Име, фамилия E-mail

Новини от Поглед Инфо

Музика и здраве


 

Музика за здраве

~ 06 Декември 2009 ~

Всички ние се раждаме с различни възможности. Понякога обаче причините се налагат от самата природа. Това съвсем не означава, че децата с ограничени възможности нямат равен шанс да бъдат толкова щастливи, колкото и останалите. Ако имате своя пример и търсите решение, знайте, че такова наистина има – музикотерапията!

Точно от това имат нужда децата с ограничени възможности - нарушения на опорно двигателния апарат, нервни заболявания, олигофрения, проблеми със слуха, говора, зрението, хиперактивност, дефицит на внимание, синдроми и др.

Още от древността хората са знаели, че изкуството притежава лечебни свойства, но най-силно въздействие върху здравето оказва музиката. Питагор в своя университет в Древна Гърция, е започвал и завършвал деня с пеене - сутрин, за да изчисти ума от съня и да го активизира, вечер - за успокояване и настройване към отдих.

Музиката в медицината

Музикалната терапия е едно от средствата за лечение на неврозите, психосоматиката, депресиите, както и инструмент за личностното развитие на човека - и възрастния, и детето. Инструментът, с който борави музикалната терапия, е най-популярното и съвършено средство - музиката.

Приятните мелодии предизвикват положителни емоции, повишават активността на кората на главния мозък, подобряват обмена на веществата, стимулират дишането и кръвообращението, подобряват вниманието, тонизират централната нервна система. Под въздействието на музиката се възстановява ритъма на организма, при който физиологическите реакции протичат най-ефективно и здравословно. Правилно подбраната музика може да премахне умората, да повиши самочувствието и самооценката. Всички ние - големи и малки, толкова много се нуждаем от това. Музиката влияе на детето и майката, като поражда в тях положителни емоции, сваля притесненията, успокоява и настройва към любов.

Музика... преди да се родя

Възпитанието на човек започва 9 месеца преди да се роди! Добре е, ако бременната жена се занимава по някоя от методиките за пренатално развитие в медицинско учреждение или център за родители, да не спира да пее песни и да води разговори с детенцето, а да пренася и прилага това и в къщи. Желателно е и бащата да се привлече към тези занимания. Така детето привиква към тембъра на гласовете на своите родители, слуша ги и започва още преди раждането си да ги чувства като любими и необходими за себе си. Всичко това не само влияе положително на развитието на бебето, но и хармонизира отношенията в семейството.

Анализирайки влиянията на различни методи на въздействие с музика, учените са стигнали до извода, че те дават възможност да се наблюдават форми на емоционални реакции и взаимовръзката им с двигателните, а следователно и с дихателните реакции на нероденото дете. Установено е, че с помощта на музиката може да се въздейства на три сфери от жизнената дейност на плода - двигателна, емоционална и дихателна и дори да се управлява тяхното развитие. Такова влияние помага да се коригират някои изменения във формирането на плода и да се направлява развитието в правилната посока. Най-важното е, че музикалната стимулация за развитието на бъдещото дете оказва положително влияние както на психическите, така и на физическите му качества. Музиката активизира жизнената дейност на бременната жена и благоприятства нейното здравословно състояние. Съществуват специални музикотерапевтични програми и методики, които се използват за подготовка на бъдещата майка за нейното раждане.

Маестро, музика!

Да се прекратява музикалната терапия след раждането на бебето не е целесъобразно. По света, а вече и у нас, са създадени специални програми за работа с музика в първите години от живота на човека. Тук музиката се превръща в психологически инструмент за ранното детско развитие - за деца в норма и извън нея. Презумпцията е, че бебето има същите рецептори, каквито има и възрастният - зрение, слух, вкус, осезание, обоняние. Музиката помага да се опознават цветовете, да се развие чувство към езика, думите, образите, да се научат частите на собственото тяло, което в последствие да се осъзнае като един от най-съвършените инструменти на природата. Всички тези постижения, които се случват с помощта на музиката, разкриват пред детето света в неговата пълнота, разширяват кръгозора и неговата емоционална сфера на дейност.

Децата, чиито вътрешен свят е хармонизиран, по-лесно се приспособяват към света на възрастните, добре контактуват с членовете на своето семейство, бързо намират общ език с връстниците си, с лекота усвояват нова информация и знания. С помощта на музиката майката може много по-лесно да общува със своето дете, да го възпитава, да направлява неговото развитие. Много важно е да осъзнаем, че общуването с музика, което се случва на специални занимания, може да бъде както за здраве и развитие, така и за самоопознаване, корекции и ускоряване лечението на различни заболявания.

Музикотерапията при работата с деца помага за:

* Укрепване на доверието и повишаване на чувствителността между участниците в процеса
* Помага да се ускори процесът на оздравяване, чрез улесненото изразяване на вътрешното преживяване, с помощта на музиката.
* Музиката фокусира вниманието към чувствата и спомага за по-голямата осъзнатост на индивида.
* Повишава се музикалната компетентност, изгражда се чувство за вътрешен контрол и структурираност на личността.

Как лекува музиката?

Колкото по-рано се започне с лечение, толкова по-големи са шансовете за успех. С музикотерапия може да се започне от самото раждане. Тя ще повлияе особено силно за:

* Формиране на точните представи за обкръжаващия свят
* За развитието на речта и говора
* За слуховото, зрителното, емоционалното и цялостното сетивно възприятие и развитие
* За общото укрепване на нервната система
* За координацията на тялото чрез движения на фината и едрата моторика
* За развитие на вниманието и концентрацията
* За развитие на паметтта

Класическата музика е особено подходяща за предаване на чувствата, преживяванията и настроенията на детето, за да се насочи в правилната посока неговото светоусещане. При активната музикотерапия децата лично участват в изпълнение на музикалното произведение - инструментално или вокално. За целта могат да се използват музикални инструменти, предмети от бита, лично от вас изработени помагала, както и собственото тяло. Главната цел е интеграция на детето в социалната група чрез музикално сътворчество, където се отработват различни комуникативни умения, преодолява се чувството за срам, формират се въздържаност, самоконтрол, внимание.

Музикотерапията позволява на всички ни да се развиваме, възпитаваме, да се справяме в живота, да се вслушаме в себе си и да се саморазберем.

Класическа рецепта

Препоръчителен списък с произведения от класическата музика за регулация на психоемоционалното състояние:

* За намаляване на чувството за тревожност, неувереност, плахост: Шопен - „Мазурки", Й. Щраус - Валсове
* За общо успокоение: Бетовен - Симфония № 6 ч. 2, Брамс - „Приспивна песен", Шуберт - „Аве Мария"
* При главоболие, свързано с емоционално напрежение: Моцарт - операта „Дон Жуан", Лист - „Унгарска рапсодия", Хачатурян - Сюита „Маскарад"
* За повишаване на концентрацията, вниманието, съсредоточаване: Чайковски - клавирен цикъл „Годишните времена", Дебюси - „Лунна светлина", Менделсон - Симфония № 5.

За да слушате изящна и релаксираща барокова музика, натиснете ТУК

/Ако Ви харесва тази музика, препоръчайте я на приятелите си/