Фестивален бюлетин

Име, фамилия E-mail

Новини от Поглед Инфо

Приятели


 

Зорка Първанова - патрон на фестивала

Нашата страна от векове се е утвърдила като място, където си дават среща Изтокът и Западът, Северът и Югът. Тя е изпълнявала ролята на мост между различни народи, култури, религии. Известно от историята е, че сътвореното по българските земи неоценимо културно-историческо богатство е дало своя незаменим принос в градежа на основните стълбове на европейската цивилизация.

В своето културно общуване българите винаги са се стремили към опознаване и разбиране на творческите достижения на други народи. Влизането на България като пълноправен член на обединеното европейско семейство в началото на 2007 година ни отвори още по-широко вратата към духовното пространство на Стария континент.

Провеждането на фестивала "Изкуството на барока" в София е похвално начинание. Тази идея крие големи възможности за представяне на важна страница от европейската културна история. Показването на барока в различните изкуства - музика, танц, изобразително изкуство, архитектура, литературата, в други сфери на човешката дейност като лютиерство, облекло, прически дава възможност за разглеждането на този стил като цялостно културно движение. Барокът ни дава един от красноречивите примери, че вечни са само тези произведения на изкуството, които се приемат като създадени днес. Съприкосновението с него е вълнуваща стъпка в необятните духовни полета.

Това културно събитие е необходимо на българското общество и преди всичко на младите хора, защото голямото изкуство поддържа духовната температура на нашия живот.

На добър час!

Зорка Първанова