Фестивален бюлетин

Име, фамилия E-mail

Новини от Поглед Инфо

Приятели


 

Община Русе

Концерт на Бароков оркестър на Европейския съюз в рамките на Третия фестивал "Изкуството на Барока" ще се проведе на 22 ноември 2009 г. в Доходното здание с подкрепата на община Русе.