Фестивален бюлетин

Име, фамилия E-mail

Новини от Поглед Инфо

Новини


 

Конкурс за участие във фестивал ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА

~ 04 Април 2011 ~

Фестивал "ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА" предоставя възможност на талантливи български и чуждестранни изпълнители да кандидатстват за участие* в предстоящото издание на фестивала през октомври - ноември 2011 г.

Подборът ще се осъществи от програмния екип на фестивал "ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА" и водещи български музикални журналисти. Желаещите могат да подадат документи до 10 юни 2011 г. на електронна поща: luxuriaeu@abv.bg или на адрес:

Луксуриа Еуропае, Изкуството на барока, бул.Христо Ботев № 48, ет.4, офис 413, София 1000, България

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 

* Oрганизаторите подсигуряват зала и хонорари на избрания ансамбъл. Не се поемат пътни, настаняване и дневни разходи на изпълнителите.

За повече информация: www.luxuriaeuropae.com
Страницата ни във facebook: www.facebook.com/luxuriaeuropae